Missie

Iwinkta staat voor meer balans in de manier van samenwerken. Bewustwording is hierbij de sleutel naar kracht vanuit jezelf. Iwinkta is de verwezenlijking van het gedachtegoed van Irisea. De missie van de organisatie richt zich op bewustwording en gewaarzijn, als sleutel tot verandering. Door mensen te inspireren en tools aan te bieden om volle verantwoordelijkheid voor het leven en zichzelf te nemen. Daar vanuit kunnen uit eigen kracht en inzet keuzes gemaakt worden. Uit eigen kracht en inzet kan het volledig potentieel ontdekt, ontwikkelt en uitgedragen worden.
Training, voorlichting en inspiratie zijn de voornaamste middelen om de lichtverbinding met diamantlicht en vanuit hartsbewustzijn uit te dragen en hiermee het bewustzijn te verankeren in trialiteit.

Door mensen te helpen ontwaken wil Iwinkta een verandering bewerkstelligen om zo te bouwen aan een nieuwe manier van samenleven en samenwerken.